Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Velkommen

Besøg det gamle hus, Anno 1901.


Dagsorden Generalforsamling 2017

Brændekilde Forsamlingshus

Tirsdag d. 24.1.2017 kl. 19,00

1)    Valg af dirigent og referent

2)    Valg af stemmetællere

3)    Formandens beretning

4) Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

5) Indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen

  a) Marianne Berg modtager ikke genvalg

  b) Toke M. Petersen modtager ikke genvalg

  c) Jan Holst modtager genvalg

7) Valg af revisorer

  a) Erik Mogensen modtager genvalg

  b) Anders Bøg modtager genvalg

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

  a) Ole Rasmussen modtager genvalg

  b) Der mangler en suppleant

9) Valg af revisorsuppleant

  a) Jytte Hansen modtager genvalg

10)Evt

Brændekilde d.18.1.2017

 

 

Formandens beretning: Generalforsamling i Brændekilde Forsamlingshus, tirsdag d. 24/1 2017.

 

2016 blev et forrygende godt år for Forsamlingshuset. Vi blev tilgodeset af Forstadspuljen med 226.104 kr. Pengene blev bevilget i forbindelse med tre projekter i Forsamlingshuset.

1)    Ny udluftning og belysning på toiletterne i kælderen.

2)    Nyt buet loft i ”store sal” med en langt bedre akustik.

3)    Et nyt indgangsparti.                                                                                                                    Regnskab med evaluering af arbejdet er sendt til Odense Kommune. Odense Kommune har accepteret og godkendt arbejdet. Hermed følger evalueringen af arbejdet:

 

Evaluering til Odense Kommune. Forstadspuljen, Brændekilde Forsamlingshus Journal nr.A00-234-16

 

Til Odense Kommune

Forstadspuljen v/ Karin Nørrelund Olsen

Evaluering af projekt renovering af Brændekilde Forsamlingshus 2015 og 2016!

Toiletterne:

Projektet startede i slutningen af 2015, renovering af toiletterne i kælderen med elektrisk udluftning på dame- og herretoilettet.

Der har tidligere været problemer med udluftningen i kælderen. Der var ofte en dårlig luft som stod op gennem trappeopgangen og videre i entreen. Dette var ofte en årsag til et dårligt indtryk af forsamlingshuset, inden man kom til fest. Problemet er nu løst, så snart lyset tændes på toiletterne starter udluftningen.

Store Sal i 2016

Det har i mange år været et ønske, at akustikken i ”store sal” blev bedre. Ofte, når vi sad to personer og talte sammen på tværs af bordet, kunne det være svært at høre, hvad modparten sagde. Dette problem er nu løst, efter at salen har fået et buet loft med troltexplader med en membran på bagsiden af pladerne. Lyden bliver ikke længere kastet tilbage i salen, men absorberes i loftet.  Akustikken er nu blevet væsentligt forbedret!

Ligeledes er belysningen nu med tidssvarende lamper. Der er regulerbar el-belysning både de 12 lamper i loftet og spots i de fire hjørner og har for givet en rigtig hyggelig belysning. Dette har lejerne af ”Huset” efter renovering været meget glade for og tilfredse med, og det har været omtalt som et meget positiv initiativ.  Sammen med renoveringen af loftet, som også er varmebesparende, og belysningen giver dette et stort løft til Brændekilde Forsamlingshus. Mange mennesker har givet positive tilbagemeldinger på denne renovering. Brændekilde Forsamlingshus er dermed fremtidssikret.

Indgangspartiet 2016!

I efteråret 2016 blev indgangspartiet til Brændekilde Forsamlingshus udskiftet med moderne varmeenergibesparende glas i vinduerne og et moderne dørparti. Det gamle indgangsparti var slidt ned efter mange års brug. Vinduerne var ikke med varmeenergibesparende glas. Bestyrelsen har også besluttet at installere et handicapvenligt trykknapsystem på indgangsdøren! Vi forventer, at der også i denne forbindelse vil være en gevinst i forbindelse med varmeudgifterne.

Hermed vil jeg udtrykke vores store tak til Forstadspuljen, Odense Kommune for økonomisk deltagelse og opbakning i disse projekter, som nu er gennemført i Brændekilde Forsamlingshus og som har fremtidssikret vort fælles hus.

 

Fastelavnsfesten søndag d. 7. februar gav et mindre underskud på 1267 kr. Aktivitetsudvalget i Brændekilde stod for Fastelavnsfesten 2016. Fastelavnsfesten blev en succes!

Jazzaftenen tirsdag d. 29.marts gav et overskud på 686 kr.

Claus Holm aften d. 15/3 var ”Huset” totalt udsolgt. Overskuddet blev delt blandt de 3 foreninger der stod for gennemførelsen af dette store projekt. Det var Familie og Samfund, Coop og Brændekilde Forsamlingshus. Forsamlingshuset havde en indtægt på over 3000 kr. ved dette arrangement.

Loppemarkedet 2016 gav et fint overskud på ca. 20 000 kr. med et salg på over 30 000 kr. i weekenden d. 9-10 april 2016

Tak til alle hjælpere og bestyrelsen for dette store arbejde, som strækker sig gennem hele året med indsamling i stald og lade hos Hans Chr. Strib. Stor tak til Hans Chr. Strib for lån af stald og lade.

 

D. 31/7 16 var det sidste frist for indbetaling af det årlige kontingent, hvis man ville deltage i den årlige konkurrence. Der var på dette tidspunkt 84 medlemmer af foreningen. 62 medlemmer havde betalt. Hanne og Per Larsson blev vindere af rødvinen.

I går d. 23/1 2017 var der i alt 74 medlemmer af Forsamlingshuset, som har betalt. 10 medlemmer havde ikke betalt endnu.

 

To nye køleskabe og ny fryser! Vi besluttede i bestyrelsen at købe to nye køleskabe og en skabsfryser i efteråret 2016! Dette har også givet et løft til Forsamlingshuset.

 

Dilettant 2016 (Sangen om Søgaarden) Vi startede med 1. øveaften august. Vi måtte have en dobbeltrolle for at få puslespillet til at gå op. Nogle gode øveaftner havde vi i Forsamlingshuset om tirsdagen. Det er vigtigt, at vi kan afholde dilettant i vort Forsamlingshus, som dermed er centrum for mange. Vi havde 3 velbesøgte forestillinger. Vi havde et overskud på over 7000 kr. Tak til alle medvirkende og alle hjælpere med scenen osv.

.

Andespil 2016. Gav et overskud på over 7000 kr. Et udsolgt forsamlingshus med spillere på første sal i år. Vi var omkring 110 mennesker i Forsamlingshuset.

 

Søgte fonde: Det er planen Dansk Handicapfond skal søges i forbindelse med de udgifter vi havde til den ”handcapvenlige” hoveddør. Udgifterne til trykknapsystemet blev ca. 18.000 kr.

 

Udlejninger af Forsamlingshuset: Udlejningsantallet i 2016 var 54 mod 50 i 2015. Siden ombygningen af Forsamlingshuset er udlejningsantallet stigende. I øjeblikket er ”Huset” udlejet 22 gange i 2017

 

Farvel til Marianne! Marianne har været med mange år i bestyrelsen i Brændekilde Forsamlingshus i hvert fald siden 2007. Marianne startede i Forsamlingshuset i forbindelse med vor dilettant. Marianne er uddannet maler og har gjort god fyldest som sådan her i Forsamlingshuset. Marianne har altid en positiv tilgang til de opgaver, som vi har stået overfor, og dette har også ansporet os andre til at gøre en god indsats. Så derfor håber vi i bestyrelsen, at du vil deltage i vore fremtidige opgaver som f eks. Loppemarkedet osv. Vi håber alle, at du må få mange gode år fremover.

 

Farvel til Toke! Toke har været med i mange år i Forsamlingshuset. Toke har deltaget i Forsamlingshusets arrangementer, lige siden han var barn her i Brændekilde. Han har deltaget i juletræsfester og kan fortælle, hvordan man klippede julepynt i fællesskab ved siden af kakkelovnen. Toke har sørget for, at vi fik rigtig gang i loppemarkederne og har sørget for, at vi fik de rigtige priser i forbindelse med hans store kendskab til antikviteter og handel med dem. Men også mange gange har Toke stået på scenen til vor dilettant og er populær blandt vore tilskuere.

Toke sørger også for De gule ærter i aften, som han har gjort så mange gange før. Vi vil også i bestyrelsen ønske dig alt godt i fremtiden og håber du, stadigvæk vil give en hånd med. Skal vi rejse os op og hylde Marianne og Toke og give dem et trefoldigt leve for alt det de har gjort for Brændekilde Forsamlingshus. De længe leve -----

 

 

Hans Jørn Møller

Formand for Brændekilde Forsamlingshus


Indtægter 2016 2015
Udlejninger + andre indtæger ifb med udl.  81.396,00 79.681,80
Andre indtægter ifb. med udlejning 6.525,00
Medlemskontingenter 14.400,00 14.650,00
Indtægter på arrangementer 71.881,50 69.067,00
Ekstraordinære indtægter  4.000,00
Forstadspuljen 226.104,00  
Indtægter I alt 400.306,50 167.398,80
Udgifter
Driftsomkostninger (vedligehold + div udg.) 33.686,65 100.434,40
Nye Køleskabe + Fryser 16.195,00
Internet 3.629,25
Forbrugsudgifter 40.956,97
Forsikringer + Falck 10.981,86
Ydelser Pantebreve 0,00 9.000,00
Annoncer og Kontingenter 5.849,99
Udgifter Arrangementer 50.293,97 58.135,75
Ekstraordinære udgifter (Byggeprojekt) 286.912,20
Udgifter i alt 448.505,89 167.570,15
Underskud 2015 171,35
Underskud 2016 48.199,39
Beholdninger 30.12.2016 31.12.2015
Kassebeholdning
Arbejdernes Landsbank  86.892,52 135.091,91
Regnskabet er d. 20/1 2017 revideret og godkendt af foreningens revisorer:
Erik Mogensen
Anders Bøg

Opdateret 05/02/2017

Besøg  
048078